VAKERT EU, s.r.o., Južná trieda 82/B, 040 17 Košice Tel: 055/333 78 11
Untitled.jpg Untitled1.jpg

Vakert Europe s.r.o. je spoločnosť zameraná na prepravu osobných automobilov po ceste alebo železnicou. Spoločnosť bola založená v roku 2010. Spolu s ďalšími dcérskymi spoločnosťami patrí do skupiny Vakert Holding (Group).

Naše služby:

  • Preprava vozidiel podľa požiadaviek klienta
  • Logistické služby počas celej cesty (od odosielateľa  k príjemcovi)
  • Výber optimálnej cesty
  • Vybavenie potrebných dokumentov, certifikátov, TIR, T-1 podľa platných predpisov